עברית. לשון. שפה

קטגוריה עברית של שבת (ניסן נצר)

פינות לשון על פרשת השבוע

הִשליח = שילח (פרשת בחוקותי)

על בניינים שונים וגיוונים של השורש ש-ל-ח

רוב ומְעֹט (פרשת בהר)

על המשמעות השונה של "רוב" במקרא לעומת המשמעות בימינו

משקלם של בעלי מום (פרשת אמור)

על משקל פיעל שמאיפיין בעלי מום אבל לא רק

הרכילות והריגול (פרשת קדושים)

על חילופי אותיות ועל מילים חדשות מהשורש ר-כ-ל

גורָלו של גורָל (פרשת אחרי מות)

על המשמעויות השונות של המילה "גורל"

יְמָני מול יְמיני (פרשת מצורע)

על הצורה המפתיעה ימני במקום ימיני, ושמָאלי במקום שמֹאלי

משקלן של מַחֲלות (פרשת תזריע)

דבשת, צרעת, ניירת ושעלת – מחלות מהמקרא ועד סלנג ימינו

פעלים גזורי שֵׁם (פרשת שמיני)

פועל שנגזר משם העצם שלו – מפריס פרסה, שוסע שסע

צִמדי זכר-נקבה (פרשת צו)

צמד חמד – תשי מילים שאומרות את אותו הדבר: שיר-שרה, גיל-גילה וגם מוקד-מוקדה

חֵלֶב מוחש ומושאל (פרשת ויקרא)

על מעברי המשמעות של המילה חֵלב

« פוסטים ישנים

© 2022 לשוניאדה — פועל על WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑