עברית. לשון. שפה

Tag אל"ף מקדימה

פרק 53: עולם הלשון בשירות עולם הגאוגרפיה וההיסטוריה / פרופ' יואל אליצור

איך עולם הלשון עוזר לנו לזהות שמות מקומות עתיקים בארץ, למה דווקא הציונות והשיבה לארץ פגעו בשמות היישובים העתיקים, ומדוע דווקא בארץ שיעור השתמרות השמות הקדומים גבוה יחסית לשאר המקומות בעולם – שיחה עם פרופ' יואל אליצור: איש לשון וחוקר בתחום הגאוגרפיה המקראית בזיקה לימינו

נחנו / אנחנו? התשובה מפתיעה (פרשת מטות)

גלו צורות שונות באותה המשמעות בהוספת אל"ף: נחנו ואנחנו; זרוע ואזרוע; תמול ואתמול

© 2024 לשוניאדה — פועל על WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑