עברית. לשון. שפה

Tag גיוון בשורש

אות אחת עושה את ההבדל! השורש ק-צ

על ק-צ ודומיו הקשורים לעולם החיתוך והקריעה: ק-צ-ב, ק-צ-ה, ק-צ-ע, ק-צ-ר, ק-צ-צ

אות אחת עושה את ההבדל! על ג-ז

על ג-ז ודומיו הקשורים לעולם החיתוך והקריעה: פ-צ-ה, ג-ז-ז, ג-ז-ר, ג-ז-מ

אות אחת עושה את ההבדל! השורש פ-צ

על פ-צ ודומיו הקשורים לעולם הפתיחה והביקוע: פ-צ-ה, פ-צ-ח, פ-צ-ל, פ-צ-מ, פ-צ-צ, פ-צ-ע

אות אחת עושה את ההבדל! השורש ק-ט

על משפחת מילים שכוללות חלק מהשורש ק-ט הקשור לעולם הניתוק והתלישה: ק-ט-פ, ק-ט-ל, ק-ט-מ, ק-ט-ע

אות אחת שעושה את ההבדל! השורש פ-ר (פרשת מטות)

גלו את הגיוונים הרבים של השורש פ-ר הקשורים כולם להפרדה: פ-ר-ד, פ-ר-ה, פ-ר-ז, פ-ר-ט, פ-ר-כ, פר-מ, פ-ר-ס/ש, פ-ר-ע, פ-ר-צ, פ-ר-ק, פ-ר-ר, פ-ר-ש

© 2023 לשוניאדה — פועל על WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑