עברית. לשון. שפה

Tag חילופי גזרות

יצתה בת קול – למה לא "יצאה"?

על צורות מיוחדות בלשון חז"ל ועל ערבוב בין גזרות שונות

מצוי, נשוי, קרוי – למה לא מצוא, נשוא, קרוא?

מצוי בא ממצא, נשוי מנשא, קרוא מקרא – מדוע הצורות אינן מצוא, נשוא וקרוא? הינה ההסבר

© 2023 לשוניאדה — פועל על WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑