עברית. לשון. שפה

Tag כבר

גזרו ושמרו: טיפים לכותבים המתחילים (ב)

מה סדר המילים הנכון במשפט: "אתמול הודיע ראש הממשלה" או "אתמול ראש הממשלה הודיע", וכן: על צורות מוכלאות, וגם: היות ש- או היות ו-, מאחר ש- או מאחר ו-

כבר, עדיין – היכן מיקומם במשפט?

גלו היכן נכון לשבץ את המילים "כבר" ו"עדיין" במשפט

© 2024 לשוניאדה — פועל על WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑