עברית. לשון. שפה

Tag נושא

גזרו ושמרו: טיפים לכותבים המתחילים (ב)

מה סדר המילים הנכון במשפט: "אתמול הודיע ראש הממשלה" או "אתמול ראש הממשלה הודיע", וכן: על צורות מוכלאות, וגם: היות ש- או היות ו-, מאחר ש- או מאחר ו-

על סדר המילים במשפט – אתמול הודיע רה"מ או אתמול רה"מ הודיע

גלו את כלל "בראשית ברא" ואיך ממנו לומדים מה סדר המילים המומלץ בעברית

אל מי מתאימים את המילה המקשרת בין חלקי המשפט?

המעשה הזה הוא/היא עובדה מצערת – אל מי מתאימים את המילה המקשרת בין חלקי המשפט? הינה התשובה

© 2024 לשוניאדה — פועל על WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑