עברית. לשון. שפה

Tag ק-צ-ה

הולכים עד הקצה

על מקור המילים: קץ, קצה, קיצוני, קיצוץ, קיצור, קציר, קצבות, קצוץ, קציצה, מוקצה, קיצוי, מקצה, קֶצב, קצבה, קובץ לב, קצין, תכלית, טרמינלי, טרמינל,

אות אחת עושה את ההבדל! השורש ק-צ

על ק-צ ודומיו הקשורים לעולם החיתוך והקריעה: ק-צ-ב, ק-צ-ה, ק-צ-ע, ק-צ-ר, ק-צ-צ

© 2024 לשוניאדה — פועל על WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑