עברית. לשון. שפה

Tag שוב

גזרו ושמרו: טיפים לכותבים המתחילים (ב)

מה סדר המילים הנכון במשפט: "אתמול הודיע ראש הממשלה" או "אתמול ראש הממשלה הודיע", וכן: על צורות מוכלאות, וגם: היות ש- או היות ו-, מאחר ש- או מאחר ו-

כנראה ש־, בוודאי ש־, שוב פעם – על הכלאות בעולם הלשון

איך נכון לומר: כנראה ש / נראה ש / כנראה? בוודאי ש / ודאי ש / בוודאי? עוד פעם / שוב פעם / שוב? גלו מה הצורה המומלצת

© 2024 לשוניאדה — פועל על WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑