עברית. לשון. שפה

Tag ר-ג-מ

שניים מקרא ואחד TRANSLATION

על מקור המילים: אינטרפרטציה, תרגום, תרעומת, תורג'מן, סימולטני, פקסימילה, פקס, תרגימה (מיני תרגימה)

© 2024 לשוניאדה — פועל על WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑