גלו מה הכלל: מתי כופלים את היו"ד ומתי לא.

@yiramne

איך אומרים: מזרחים/מזרחיים? על סיומת -ִים לעומת -ִיִים #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #סיומת #תיאור #שםתואר #כינוייחס #כינויייחוס #מזרחי #מזרחים #מזרחיים #ינוןמגל #בןכספית #רדיוללאהפסקה #איךאומרים @ינון מגל @Radio103fm @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

שתי הצורות טובות – הרוב מזרחים או הרוב מזרחיים.

הכלל הוא שכשמדובר בבני אדם שתי הצורות טובות: ביו"ד אחת (מזרחים) או ביו"ד כפולה (מזרחיים), אבל יש הממליצים ביו"ד אחת: מזרחים, ויש מקרים מסוימים שמקובל לכפול: דתיים, מסורְתיים.

אבל כשלא מדובר בבני אדם – אך ורק בהכפלת היו"ד: מאכלים מזרחיים, צלילים מזרחיים.