גלו מה פשר הביטוי "בוקי סריקי" ומה מקורו.

@yiramne

#חיבור סרטון עם @ינון והשני בוקי סריקי – מה זה? #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #לשון #עברית #ארמית #בוקיסריקי #השפעתהארמיתעלהעברית #מהזה #שטויות #שטויותבמיץעגבניות #הבלהבלים #הבלורעותרוח #קשוגבבה #ביטוי #ביטויים #ניב #ניבים #פתגם #פתגמים #ינוןמגל #בןכספית @ינון מגל @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

בּ֫וקִי סר֫יקִי (או רשמית: בּוּקֵ֫י סְרִיקֵ֫י) אלה מילים בארמית, ומשמען המילולית: כדים או בקבוקים ריקים.

כשאומרים בּ֫וקִי סר֫יקִי מתכוונים לומר שמה שנאמר הוא הֲבֵל הבלים, הבל ורעות רוח, דברים בטלים, קש וגבבה, פתפותי ביצים, שטויות במיץ עגבניות.

כמו כדים או בקבוקים ריקים שכבר אין מה לעשות איתם.