גלו איך אומרים את שם המחלה – סוכרת או סכרת.

@yiramne

סוכרת / סכרת – איך אומרים? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #סוכרת #סכרת #מחלה #ביתחולים #קופתחולים #סוכר #עוגה #בריאות #מחלות #איךאומרים #הגייה #כתיב #כתיבה #תקן

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

שמתם לב שהדובר אמר סכרת אבל בכתוביות הופיע סוכרת?

המונח הרשמי הוא סוכרת, מלשון סוכר.

עקרונית יכלו לקבוע ששם המחלה הוא סַכרת, כמו עוד מחלות, בעיקר דלקתיות: צֲהבת, חַצבת, אַדמת, אבל כיוון שהמחלה לא דלקתית, הוחלט שהשם יהיה סוכרת. מחלת הסוכ֫ר. או: הס֫וכר.

אתם מכירים את ה"בדיחה" על: מה ההבדל בין ע֫וגה לעוג֫ה? ע֫וגה עושים מס֫וכר ועוג֫ה מסוכ֫ר.

לא קורע, אני יודע.

טוב, בא לי משהו מתוק.