המעשה הזה הוא/היא עובדה מצערת – אל מי מתאימים את המילה המקשרת בין חלקי המשפט? הינה התשובה.

@yiramne

המעשה הזה הוא/היא עובדה מצערת – אל מי מתאימים את המילה המקשרת בין חלקי המשפט? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #עריכתלשון #עריכהלשונית #טיפ #ניסוח #כתיבה #טיפבעריכהלשונית #טיפבעריכתלשון #אוגד #נושא #נשוא #תחביר #נושא @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

עוד טיפ בעריכת לשון.

הוא או היא? איך נכון לנסח את המילה שמקשרת בין הנושא לנשוא? מיד תבינו מהדוגמה.

המעשה ששמענו עליו הוא/היא עובדה מצערת.

למי מתאימים את המילה המקשרת "הוא/הוא"?

מצד אחד – "מעשה" זכר ולכן "הוא", מצד שני – "עובדה" נקבה, ולכן "היא". מה עושים?

את המילה שמקשרת בין הנושא לנשוא מתאימים לנושא. לכן:

המעשה ששמענו עליו הוא עובדה מצערת. הנושא פה – המעשה, זכר, ולכן הוא.

תקנת חז"ל היא/הוא סייג חשוב – תקנה נקבה, סייג זכר. מתאימים לנושא – "תקנה", ולכן "היא".