האם יש קשר בין בית שגרים בו ובין בית שיר? גלו את הפרטים המעניינים.

@yiramne

חידה: בית בשיר, בית למגורים – יש קשר? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #קולולושה #בית #ביתבשיר #ביתמגורים #ביתבשירה #בתים #אטימולוגיה #גיזרון #ערבית @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

@yiramne

זו הסיבה ש"בית" בשיר נקרא בית! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #קולולושה #בית #ביתבשיר #ביתמגורים #ביתבשירה #בתים #אטימולוגיה #גיזרון #ערבית @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו