על השימושים השונים של "דל".

@yiramne

מה זה "דַלת העם"? (פרשת מצורע) #לומדים_עם_טיקטוק #לשון #עברית #פרשתהשבוע #פש #פרשתשבוע #מצורע #תנך #תושבע #פרשה #דלתהעם #דל #עני #אביון #דליל #רזה #עם

♬ מיליונים – אתי אנקרי