על המשמעויות השונות של "רעש" ועל גלגול המונח מהתנ"ך ועד ימינו (רעש, רעש הארץ, רעש האדמה, רעידת אדמה).

@yiramne

רעידת אדמה מהזווית הלשונית #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #רעידתאדמה #רעש #רעשאדמה #טורקיה #סוריה #אסון #לשוןהמקרא #תנך #ימיהביניים #עבריתימינו #העבריתהחדשה

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

בתנ"ך רעש בא במשמעויות שונות הקשורות ביניהן: קול מפחיד במלחמה | רְעדה | תזוזה בהשפעת קול | ורעידת אדמה.

בימי הביניים החלו להשתמש בביטוי רעש הארץ או רעידת הארץ, כנראה כדי למקד את הכוונה שהכוונה לרעידת אדמה דווקא ולא לרעש אחר.

בעברית שלנו החלו להשתמש ברעש אדמה וברעידת אדמה. בקְרב בין שני השימושים ידה של רעידת אדמה על העליונה, כנראה בגלל השפעה של שפות זרות, כמו earthquake באנגלית, שהתרגום המילולי של המונח אצלם הוא: רעידת אדמה.