איך אומרים השדרה החמישית והאם יש קשר לסדר? גלו את התשובה.

@yiramne

שׂדרה/שׁדרה – איך אומרים? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #שדרה #סדר #שדרות #איךאומרים #שדרותרוטשילד #שדרותירושלים #שדרותגיבוריישראל14נתניה #שדרותסיטי #שדרההחמישית #הגייה #שין #סמך #העירשדרות #איךאומריםשדרה #איךאומריםשדרות @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

שׂדרה או שׁדרה?

שׂדרה מלשון סדר, בחילופים של שׂי"ן וסמ"ך.

שׂדרה היא סדרת עצים שעומדים סדורים זה ליד זה.

ומכאן הרחבה המשמעות גם לשיירה – למשל: שׂדרת טנקים, ובהשאלה גם לשכבה חברתית – למשל: כל שׂדרות העם, כלומר כל שִכבות העם.

ומה באשר לשם העיר – שׂדרות או שדרות? התשובה בסרטון הבא.