תכירו את תופעת הגרירה שמשנה את צורת המילה.

@yiramne

למה בברכת האילנות אומרים "אילנות טובות" ולמה "טובים"? תכירו את תופעת הגרירה #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #לשון #עברית #פסח #ברכתהאילנות #ניסן #לשוןחזל #לשוןחכמים #גרירה #גררה #תופעתהגרירה #אזורגרירה #תופעהלשונית

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

אילנות טובות? אילן הוא זכר, למה טובות ולא טובים?

אחת הנוסחאות בברכת האילנות היא: ברוך אתה וכו' שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהן בני אדם.

מדוע אילנות טובות ולא טובים? יש פה תופעה שנקראת גרירה – כלומר שינוי של מילה בהשפעת מילה הסמוכה לה. כיוון שהמילה אילנות מסתיימת ב-ות היא השפיעה על המילה הסמוכה לה טובים ולכן טובים הפכה לטובות בסיומת -ות.

התופעה הזו מצויה כבר בתנ"ך, אבל כיוון שברכת האילנות מלשון חז"ל, אדגים עוד גרירה מלשון חז"ל.

סוכה שחמתה (כלומר החמה, השמש שלה) מרובה מצילתה (מהצל שלה) – היינו מצפים לצורה מרובה מצִילה בלי תי"ו, אבל הצורה חמתה שיש בה תי"ו השפיעה על המילה הסמוכה לה שגם קיבלה תי"ו – צילתה.