איך הוגים את השם "המעגל" בחוני המעגל? הינה כל האפשרויות.

@yiramne

#חיבור סרטון עם @Udi Kagan איך אומרים – חוני המעגָל או המעגֵל? הינה התשובה #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #אודיכגן #הומור #מצחיק #חוניהמעגל #איךאומרים #רחובות #רחוב #שםרחוב #שמותהרחובות #תלאביב #הגייה #גמרא #יצחקהסנדלר #יצחקהנפח #גשם

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

חוני המעגָל או המעגֵל?

יש מסורת הגייה כזו ויש כזו, אבל נראה שההגייה הנכונה היא חוֹני המעגָל, מעין קיצור של: חוני עושה או בעל המעגל, על שם המעשה הקשור לחוני: לא ירדו גשמים, חוני סרטט מעגל באדמה ואמר שהוא לא יזוז משם עד שיֵרד גשם, והחל לרדת גשם.

המבנה חוני המעגָל נשמע קצת מוזרה, וכנראה זו הסיבה להגייה הרווחת יותר – חוני המעגֵל, על דרך עוד אנשים שלצד השם שלהם מופיע מה שהם עשו, כלומר המקצוע שלהם, כמו: יצחק הנפח ויוחנן הסנדלר.