גלו אם יש קשר בין גבר-תרנגול, גבר-אדם וגבורה-גיבור.

@yiramne

גבורה, גבר – יש קשר? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השואה #יוםהשואה #יוםהשואהנזכורולאנשכח #יוםהשואהוהגבורה #יוםהזיכרוןלשואהולגבורה #גבורה #גבר #תרנגול #זכר #נקבה #להתגבר #גיבור #גברת #אטימולוגיה #גיזרון @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

גבורה – יש קשר לגבר?

היום יום הזיכרון לשואה ולגבורה, וזה הזמן לדבר על המילה גבורה.

גבר אכן נקרא כך מלשון גבורה, כי הגבר הוא המין החזק. גם התרנגול נקרא גבר כי כנראה כמו היום גם בתקופת חז"ל היה מקובל שיש תרנגול אחד זכר על לול שלם של תרנגולות כדי ש…. אתם יודעים.