גלו את הסיפור המעניין מדוע משתמשים במילה בואכה ומה מקורה.

@yiramne

משיב/ה ל-@meitalk10 בואכה – מה פירוש המילה הזו? יד פה סיפור מעניין! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #צורהקפואה #צורותקפואות #ברוךבואך #בואך #בואכה #דרך #בכיוון #תנך #לשוןהמקרא #אטימולוגיה #גיזרון

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

מדוע משתמשים במילה בואכה ומה מקורה? פה יש סיפור מעניין. הינה הפרטים.

בואכה מופיעה בתנ"ך ומשמעה: בדרך הפונה אל…, בכיוון…

וַיְהִי גְּבוּל הַכְּנַעֲנִי מִצִּידֹן בֹּאֲכָה גְרָרָה עַד עַזָּה = גבול הכנעני היה מצידון בדרך הפונה לגרר עד עזה.

בתנ"ך מופיעה גם הצורה בּוֹאֲךָ באותה המשמעות.

ובעצם בֹּאֲכָה/בּוֹאֲךָ היא צורה קפואה: הצורה הייתה בּוֹאֲךָ, כמו ב"ברוך בואךָ" – ברוך ה"בוא" שלךָ, כלומר ברוכה הביאה-ההגעה שלך.

אבל הצורה "בואךָ" קפאה ולא נתפסה עוד ככינוי קניין לנוכח (ה"בוא" שלך), אלא נתפסה כמילה שהתאבנה, וכבר בתנ"ך היא החלה לשמש במשמעות "בדרך הפונה אל…, בכיוון…".