על הקשר המעניין בין להתגודד, גדוד בצה"ל וגדיד במטע.

@yiramne

משיב/ה ל-@liranhaziza גדוד בצבא וגדיד תמרים – יש קשר? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #אטימולוגיה #גיזרון #גדוד #גדודבצבא #צהל #צבא #גדיד #גדידתמרים #תמר #תמרים #יוםהזיכרון #יוםהזיכרוןלחללימערכותישראל

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

גדוד בצבא וגדיד תמרים – יש קשר?

המשמעות היסודית של ג-ד-ד היא לחתוך.

ומכאן גדיד תמרים, לחתוך ולקטוף את התמרים, וגם "להתגודד" שבתנ"ך – לסרוט ולחתוך את עור הבשר.

ומכאן גם גדוד, כמו גדוד בצבא – גדוד הוא חלק שכאילו נחתך ממשהו, כלומר קבוצה או יחידה של לוחמים.

ומכאן גם להתגודד במשמעות ימינו – להתאסף יחד בצפיפות.