גלו מהיכן הביטוי "נכסי צאן ברזל" ומה קשר בין המילים הלא קשורות האלה: נכס, צאן וברזל.

@yiramne

משיב/ה ל-@dudineeman נכס צאן ברזל -מה הקשר בין המילים האלה? הינה הפרטים #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #לשון #עברית #נכסיצאןברזל #נכסצאןברזל #צאןברזל #צאן #נכסצאןברזללאהבנתימהזה #ניב #ניבים #ביטוי #ביטויים #פסיכומטרי #משנה #דיניממונות #מונח #צירוף #צירופים

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

מאיפה מגיע הביטוי – נכס צאן ברזל?

באמת מה הקשר בין המילים הלא קשורות האלה: נכס, צאן וברזל? הינה הפרטים.

מקור הביטוי צאן ברזל הוא בדיני ממונות במשנה, שם מדובר על אישה שיש לה נכסים מבית אביה, ומה קורה עם אותם הנכסים לאחר שהיא מתחתנת. לאחר החתונה הנכסים שלה ברשות בעלה, אבל אם הבעל מת או אם הם מתגרשים, הנכסים שלה חוזרים לרשותה בלבד.

ומכאן צאן ברזל: צאן הוא כינוי לנכסים שלה, זה שריד עוד מהתקופה שרעו צאן והצאן היה חלק מרכזי מהנכסים של האדם, וברזל הוא סימן לדבר יציב.

צאן ברזל – דימוי לנכסים היציבים והחזקים של האישה, כלומר הם חוזרים אליה ואינם נשארים ברשות בעלה.

בלשון ימינו המונח התרחב:

נכסי צאן ברזל – לאו דווקא צאן ממש אלא כל דבר שנחשב לנכס (הן רוחני והן תרבותי) שאין לערער עליו.