גלו כ-10 משמעויות שונות לשורש ע-ר-ב.

@yiramne

ערבה, ערבי – יש קשר בין המילים? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #סוכות #חגסוכות #סוכותשמח #סוכה #ארבעתהמינים #ערבה #ערבי #ערבים #אזורהערבה #עירוב #להיותערב #ערב #עורב #ערבלחך #אטימולוגיה #גיזרון @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

ערבה – מה מקור המילה?

יש כ-10 משמעויות שונות לשורש ע-ר-ב.הינה חלק מהן:

  • חיבור ומזיגה – כמו: אין מערבין שמחה בשמחה
  • קבלת אחריות – כמו: להיות ערב להלוואה
  • ההפך של בוקר – ערב
  • נועם, נעים – כמו: ערב לחך
  • מדבר– ומכאן: ערבה, וגם: ערָבי
  • עב, ענן – כמו: רוכב ערבות (הרחבה – כאן)
  • עורב: בעל החיים
  • צמח – הערבה בארבעת המינים