היום משמעות הביטוי היא "התמסרות מלאה" אבל במקור המשמעות כפשוטה. גלו כאן את הפרטים.

@yiramne

ראשו ורובו – על הקשר המעניין של הביטוי לסוכות #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #סוכה #סוכות #חגסוכות #ביטוי #ביטויים #פסיכומטרי #ראשוורובו #הלכותסוכה #מסכתסוכה #ביתהלל #ביתשמאי @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

ראשו ורוּבּו – איך הביטוי הזה קשור לסוכות?

בהלכות סוכה מופיע במשנה: "מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית – בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין". 

ראשו ורובו – כפשוטו: הראש שלו ורוב הגוף שלו.

עם הזמן החל ראשו ורובו לשמש במובן מושאל: התמסרות מלאה, כמו: "הוא שקוע עכשיו ראשו ורובו בעבודה", כלומר: כל כולו.