גלו מה פשר הסיומת -יאן בשמות משפחה כמו: שאוליאן, יומטוביאן, ואיך זה קשור למשפחת סימפסון.

@yiramne

אליהו יוסיאן: מה המשמעות -יאן בשמות משפחה פרסיים רבים? לומדים_עם_טיקטוק לומדיםעםטיקטוק לשון עברית מלחמה עזה חמאס חרבותברזל חרבות_ברזל צהל צבא חיילים יוםהזיכרון קרב פיקודהעורף אליהויוסיאן סיומתיאן פרסי פרסייםמאירן איראן שםמשפחה שמותמשפחה פירוששםמשפחה פרס @אליהו יוסיאן

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

אליהו יוסיאן – מה פשר ה-יִאָן בסוף השם?

בשמות משפחה פרסיים רבים יש סיומת -יִאן, כמו: שאוליאן, יומטוביאן. הסיומת -יִאן מורכבת משני חלקים:

  • י היחס, כמו בעברית: ירושלמי – מירושלים, יעקובי – של יעקב.
  • וגם מהסיומת -אן שבפרסית מציינת רבים.

כלומר יוסיאן משמעו היוסיים, כלומר המשפחה של יוסי. קצת כמו: דה-סימפסונס, שהכוונה לסימפסונים, למשפחת סימפסון.

ולכן:

  • שאוליאן – השאולִיים
  • יומטוביאן – היומטוביים