לא משנה מהן הדעות הפוליטיות שלכם, ימניות או שמאליות, מבחינה לשונית לפחות למילה ימין יש הקשרים הרבה יותר חיוביים מאשר לשמאל.

right באנגלית הוא צד ימין – אבל גם המילה לנכון, ראוי, מתאים, ישר. היא קיימת גם במשמעות של צודק (you are right) ובלשונות אחרות המשמעות הורחבה ואותה מילה עצמה משמשת במשמעות של ימין – וגם במובן של חוק, זכות. מכאן זכויות היוצרים, הקופירייט.

איך זכה ימין להיות הצד המועדף?

ההיסטוריה של המילים האלה מראה כי השימוש המקורי בהן התייחס לידיים. וככל הנראה, כיוון שהרוב המוחלט של בני האדם מתפקדים ביד ימינם בצורה טובה יותר, זכה צד ימין לשם הטוב יותר – והשמאל הפסיד במאבק, ואפילו נתן את שמו לתכונה שלילית: בלועזית, מישהו שמתפקד היטב בשתי ידיו נקרא ambidextrous, צירוף של ambi ביחד עם dexter – ימין. לשלומיאל אנחנו קוראים "בעל שתי ידיים שמאליות" – והביטוי הזה (אמנם נדיר בשימוש) קיים באנגלית כ-ambilevous. ההצדעה הצבאית מבוצעת ביד ימין, וגם השבועה נעשית בדרך כלל תוך הרמת יד ימין.

ואם כבר התייחסנו ל-ambi : אותה מילה משמשת באמביוולנטי, דו-ערכי, וגם באמפיבי – רכב דו-שימושי שנוסע גם ביבשה וגם במים, וגם באמפיתאטרון – תיאטרון שצופים בו משני הכיוונים. ובעניין זה: התיאטרון בקיסריה אינו אמפיתיאטרון, כיוון שצופים בו רק מכיוון אחד. הקולוסיאום ברומא הוא אכן אמפיתיאטרון!

המשמעויות המילוליות מתחברות מכיוונים שונים: בלי לפתח את הדיון יותר מדי, יש המוצאים קשר בין השורש regere שפירושו לנוע בקו ישר (ומכאן הקשר ל-right שהוא גם ישר) ומכאן לפועל לשלוט, להפגין כוח – ומכאן ה-royal שהוא מלכותי. כך מתחברות כל המילים: חוק, שלטון, ראוי והדומות להן. והדירקטור, מאותו שורש, הוא המנהל, זה ששולט, שמוליך בקו ישר.

גם בעברית שלנו יש העדפה ברורה לימין: עומד לימינו הוא מי שעוזר למישהו; "הייתי יד ימינו" פירושו הייתי עוזרו הטוב, וישנם עוד ביטויים.

דיון מעניין הקשור לעניין זה מתייחס לשמו של בנימין (=בן ימין). רחל, אשתו האהובה של יעקב, קראה לרך הנולד בן אוני, אבל יעקב חלק על דעתה והחליט שהשם יהיה בנימין. ואומר על כך הרמב"ן: "…ולכן קרא אותו בנימין – בן הרוח או החוזק. כי הימין, בו הגבורה וההצלחה". וכבר הוזכר כאן בעבר מקור השם אִבגי: "אנא בכוח גדולת ימינך".

ונשאר כמובן ההקשר הפוליטי, ומאז שהשמרנים באסיפה הלאומית אחרי המהפכה הצרפתית של 1789 ישבו בצד ימין של האולם – שמרנים הם ימניים, והאחרים הם אנשי השמאל.