בואו ונעמיד דברים על מקומם: למען האמת, זה די מעליב לומר שמ"מ ראש הממשלה אינו מתַפקד כאדם עצמאי – ושהוא בעצם רק ממלא את מקומו של ראש ממשלה, כדי שהמקום לא יישאר חלילה ריק.

ממלא המקום בעברית הוא בדיוק מה ש-lieutenant הוא בשפות זרות: מחזיק המקום (lieu – מקום בצרפתית), דרגה צבאית שאצלנו תורגמה לסגן. ממלא המקום –  vicarius בלטינית – הוא גם כינויו של האפיפיור, שהוא מחליפו, תחליפו, ממלא מקומו, של ישו על פני אדמות. את השורש הזה מוצאים גם ב- vice versa – דבר והיפוכו, וגם במקום אחר לגמרי: wechsel הוא בגרמנית ה-change, חלפן הכספים.

ואם כבר היינו בלטינית: היא תרמה לעניין הזה את ה-loc. cit.  שכל מי שכותב עבודה אוניברסיטאית מכיר אותו, כי הוא מציין בדרך כלל בהערות השוליים מקום אחר שמצוטט, locus citato, ואת אחיו הקרוב opus citatum שהוא עבודה אחרת שמצוטטת.

האולימפיאדה האחרונה סיפקה לנו כמה (מעט מדי…) הזדמנויות לגלות לוקאל פטריוטיזם – שהיא כמובן גאווה מקומית. יש לקוות רק שהאכזבות האלה לא גרמו לכם מחשבות על relocation – העתקת מקום, במקרה הזה מקום המגורים, לארצות אחרות.

ואצלנו, בעברית, המקום הוא בהחלט לא עניין מקומי בלבד (ובוודאי לא רק עניין למקומונים לעסוק בו): בצד המקום במשמעות הרגילה שלו, יש לנו גם מקום ככינוי לקדוש ברוך הוא. ערב יום כיפור מתקרב, ו"כל נדרי" ייפתח במילים אלה: "על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירין להתפלל עם העבריינים". ובעקבות מילים אלה נכתב שירם הנפלא של עמנואל צבר ויאיר רוזנבלום "ברית עולם" הנקרא גם "על דעת המקום" לזכרם של שני יובל הראל שנפלו בלבנון.

על אותו מקום נאמר  בתלמוד: "בזמן שישראל עושין רצונו של מקום וישראל שרויין על אדמתם, גשמים יורדים מאוצר טוב; בזמן שאין ישראל שרויין על אדמתם אין גשמים יורדין מאוצר טוב".

והדג שבכותרת? מה קשור הדג לכל זה? כן, יש דג לוקוס – אבל ממש אין לו כל קשר לעניין המקומי למרות שהוא נקרא לוקוס (ובעברית דקר). ואם מאוד חשוב לכם, אז השיוך הזואולוגי שלו בלטינית הוא למינים Serranus  ו-Epinephelu.