גלו מה הצורה הנכונה ומה הסיבה לכך.

@yiramne

איך אומרים: מחֲקה או מחְקה? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השפה_העברית #דקדוק #מחקה #גרונית #אותגרונית #חטף #איךאומרים #הגייה #שווא #הפטריוטים #מקורובתנועה #תנועה #ניקוד #היחטפות

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

שימו לב שחלק אומרים מַחֲקה וחלק מַחְקה.

אז מה נכון: מָחֲקה או מָחְקה?

התקן בעברית הוא: מחֲקה.

הכלל הוא שכשבאות גרונית יש שווא שמקורו בתנועה, האות מנוקדת בתנועת עזר. מחֲקה בא מ-מחַק, כלומר יש תנועה a בחי"ת, ולכן גם במחֲקה יש תנועה בחי"ת.