גלו אם יש קשר בין הר ובין היריון.

@yiramne

#חיבורסרטונים עם @שרם טקסטיל בדיקת עובדות לשונית – יש קשר בין היריון ובין הר? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השפה_העברית #דקדוק #הר #היריון #ישקשר? #איןקשר #בדיקתעובדות #בדיקתעובדותלשונית #לחרטטבביטחון #אטימולוגיה #גיזרון @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – שרם טקסטיל

תמלול:

"למה אומרים לאישה בהיריון אישה בהריון? מאיפה הגיע המילה היריון? מהמילה הר. כי כשאישה בהיריון הבטן שלה נראית כמו הר".

פחות.

אין קשר בין היריון ובין הר, אע"פ שהדובר מסביר בהמשך שהקשר הוא "שכאישה בהיריון הבטן שלה נראית כמו הר מהצד".

זו דרשה נחמדה ותו לא.

  • היריון – מהשורש ה-ר-י/ה
  • הר – מהשורש ה-ר-ר