על תופעת הגרירה שמסבירה שני דברים חריגים בפסוק אחד.

@yiramne

שני דברים מוזרים שנפתרים בעזרת עיקרון אחד! (פרשת שלח לך) לומדים_עם_טיקטוק לומדיםעםטיקטוק עברית לשון השפה_העברית דקדוק פרשתשבוע פרשתהשבוע פש תנך מקרא יהדות דברתורה תורה פרשה ספרבמדבר פסוק פסוקים דברתורהלשוני דתלשוני גרירה גררה תופעתהגררה תופעתהגרירה שלחלך פרשתשלחלך @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

שני דברים מוזרים שנפתרים בעזרת עיקרון אחד.

משה שולח את המרגלים לתור-לרגל את הארץ, כך מופיע בפרשת השבוע שלנו, פרשת שלח לך, והוא אומר להם לבדוק: וּמָה הֶעָרִים אֲשֶׁר הוּא יוֹשֵׁב בָּהֵנָּה הַבְּמַחֲנִים אִם בְּמִבְצָרִים.

יש שני דברים חריגים ומוזרים פה:

  1. בכל התנ"ך הריבוי של מחנה הוא מחנות, ורק פה מחנים. למה?
  2. לפי כללי העברית אחרי ה"א השאלה אין דגש, ולכן היה צריך להיות: הַבְמַחֲנִים בלי דגש בבי"ת. למה פה כתוב בדגש?

ד"ר ניסן נצר מסביר שהתשובה לשתי התהיות האלה אחת היא: תופעת הגרירה.

המילה מִבצָרים בסיומת -ים גררה את הצורה מַחֲנִים שגם תבוא בסיומת -ים. כך קיבלנו צמד-חמד של מילים חורזות.

אותו הדבר בעניין הדגש החריג: המילה בְּמִבצרים בדגש בבי"ת השפיעה על המילה הַבְּמַחֲנִים שגם בה יהיה דגש בבי"ת.

עוד דוגמות לתופעת הגרירה – תמצאו כאן.