גלו אם נכונה הטענה כי המילה "מוזר" מורכבת משתי מילים.

@yiramne

הוא צודק? האם המילה מוזר מורכבת המילים מוכר+זר? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השפה_העברית #דקדוק #לחרטטבביטחון #לתקןתמתקן #לתקןאתהמתקן #גודגדן #דובדבן #דובדבנים #מההשםשלזה #בדיקתעובדות #מוכר #זר #בדיקתעובדותלשונית #מוזר #הלחם #אטימולוגיהעממית @Tomer Miller

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

"זה גאוני: המילה מוזר מורכבת המילים מוכר+זר".

ממש לא נכון.

מוזר – מהשורש ז-ו-ר, והמ"ם היא חלק מהמשקל והיא נוספת לעוד מילים במשקל דומה, כמו: מובןמוכןמורם.

כך שלטעון שהמילה מוזר מורכבת מהמילה מוכר+זר זה פשוט… גאוני. בקטע רע, כמובן.