גלו את הסיפורי מאחורי המילים – כושר, חדר כושר, שעת כושר, כשר.

@yiramne

כשר, כושר – יש קשר? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #כשר #כושר #חדרכושר #מכוןכושר #כשרות #כשרלפסח #כשלפ #שעתכושר @yiramne

♬ GYM Music – Dj Oso Egy

תמלול:

כשרכושר – יש קשר?

כָּשֵר – דבר ראוי, טוב, וגם דבר שמותר לאכול אותו.

כושר – במקור כושר הוא התכונה של הכָּשר, כלומר מצב כָּשר. כמו שעת כושר – שעה כשרה, שעה שהיא עת רצון, זמן טוב ורצוי.

היום המשמעות התרחבה וכושר קיבלה את המשמעות של יכולת ואפשרות – כושר ניתוח, כושר עבודה, וגם כושר גופני.

בכושר גופני קרה משהו מעניין: במקום לומר את הצירוף כולו – "כושר גופני", המילה "כושר" קיבלה את משמעות של הצירוף כולו, ומכאן: חדר כושר, וגם: חשוב לשמור על הכושר.