גלו מה הצורה התקנית.

@yiramne

הנר דוֹלק או דלוּק – איך אומרים? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #חנוכה #נרות #חגחנוכה #חגאורים #נר #דולק #דלוק #בינוניפועל #בינוניפעול #פועל #פעול #כועס #כעוס #סבור #סובר #בגרותבלשון @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

הנר דוֹלק או דלוּק? הינה הפרטים.

שתי הצורות כשרות – הנר דולק ודלוק, וכך גם: הטלוויזיה דולקת או דלוקה.

כבר בתנ"ך יש צורות פעול (דלוּק) במשמעות פועל (דוֹלק).

וכך גם בלשון ימינו:

  • אני חלוק עליך / אני חולק עליך
  • הוא סבור / הוא סובר
  • אני כעוס / אני כועס