הוא עילוי, והיא _? – על צורת הנקבה של עילוי.

@yiramne

הוא עילוי, והיא ___? – על צורת הנקבה של עילוי #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #עילוי #זכר #נקבה #מלאךמשחית #כאן11 #צורתנקבה #סיומת

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

אז מה צורת הנקבה של עילוי?

באמת עילוי מקובל לזכר בלבד, ואם רוצים ליצור צורה לנקבה – היא יכולה להיות אחת מהאפשרויות האלה:

  1. עילוי (כמו היא גאון – גם כשמדובר באישה)
  2. עילויה (עילוי בתוספת -ה, כמו מלכה, מנקה)
  3. עילויית (עילוי בתוספת -ית כמו ספרנית, בדרנית).

איזו צורה אתם אוהבים? 1, 2 או 3?

כתבו בתגובות. אשאל את ידדה. הרי היא עילוי/-ת/-יה.