????

@yiramne

27,000 הסתייגויות – איך אומרים: עשרים ושבע/ושבעה אלף הסתייגויות? צפו בוויכוח ובמסקנה המפתיעה #לשון #עברית #שםהמספר #זכר #נקבה #אלף #מאות #אלפים #שלמהקרעי #השרקרעי #עילתהסבירות #פוליטיקה #רפורמה #הרפורמה #הרפורמההמשפטית @חה"כ ד"ר שלמה קרעי

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

@yiramne

מרגש! השר שלמה קרעי הגיב על הסרטון שפרסמתי בעניינו, וזה מה שיש לי להגיד על תגובתו #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #שלמהקרעי #מכלמלמדייהשכלתי @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול 1:

זה לא באמת דיון מעמיק בנושא עילת הסבירות
-זה עשרים ושבעה אלף, עשרים ושבע אלף הסתייגויות
ושבעה אלף, יותר נכון אמרת בהתחלה
-עשרים ושבע. לא לא, הסתייגות זה נקבה
אבל אלף זה זכר
-אבל אני מדבר על ההסתייגויות, אריה
או-קיי
-עשרים ושבע אלף הסתייגויות של כלום שום דבר

דווקא פחות או-קיי. אריה צודק. עשרים ושבעה אלף הסתייגויות.

למה שבעה בזכר ולא שבע בנקבה? הרי כמו שטוען השר קרעי הסתייגויות – מין נקבה.

כי לא סופרים פה את ההסתייגויות אלא את האלפים. כמה אלפים? עשרים ושבעה אלף.

אלף – זכר ולכן שבעה.

כמו שבמאות סופרים את המאות בלי תלות אם אח"כ מופיע זכר או נקבה: שבע מאות ילדות, וגם: שבע מאות ילדים.

תמלול 2:

האמת? התרגשתי.

בסרטון הקודם פרסמתי ויכוח לשוני בין השר שלמה קרעי ובין השדר אריה גולן.

הסברתי שהשדר צודק, ועל זה הגיב לי השר קרעי: "צודק. מכל מלמדיי השכלתי". ונזכרתי שגם על "מכל מלמדיי השכלתי" יש משהו לשוני לומר, ובאמת הכנתי סרטון בנושא. תמצאו אותו כאן.